เงื่อนไขการจับสุกรขุน

  1. เจาะเลือดก่อนจับ 7 วัน (กรณีทำใบเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัด)
  2. งดอาหารก่อนจับ 12 ชม. เกษตรกรเตรียมที่ชั่งขายหมู โดยใช้น้ำหนักหน้าเล้า (กรณีไม่อดอาหาร น้ำหนักปลายทางสูญเสียเกิน 3% จะทำส่วนลดช่วยปลายทาง)
  3. ราคารับซื้อ
    1. สุกรที่มีน้ำหนัก 90-120 กิโลกรัม รับซื้อในราคาประกาศของทางทีม End Product ลบ 1 บาท (สุกรปกติ)
    2. สุกรที่มีน้ำหนัก 60-89 กิโลกรัม รับซื้อในราคาตลาดที่ขายได้ (สุกรตกไซส์)
    3. สุกรที่มีน้ำหนัก 60 กิโลกรัมลงมา รับซื้อตามราคาตลาดที่ขายได้ (สุกรคัดทิ้ง)
  4. หลังจากขายสุกร ตัวแทนจำหน่ายจะโอนชำระภายใน 3 วันตามที่ทำสัญญากัน

14/5/2566

บทความทดสอบ_โครงการเลี้ยงสุกรขุนประกันตลาดฝากตัวแทนจำหน่าย_ทั้งประเทศ

บทความทดสอบ_โครงการเลี้ยงสุกรขุนประกันตลาดฝากตัวแทนจำหน่าย_ทั้งประเทศ

บทความทดสอบ_โครงการเลี้ยงสุกรขุนประกันตลาดฝากตัวแทนจำหน่าย_ทั้งประเทศ

14/5/2566 ข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการเลี้ยงสุกรขุนประกันตลาดผ่านตัวแทนจำหน่าย เฉพาะพื้นที่อีสานบน

โครงการเลี้ยงสุกรขุนประกันตลาดผ่านตัวแทนจำหน่าย เฉพาะพื้นที่อีสานบน

โครงการเลี้ยงสุกรขุนประกันตลาดผ่านตัวแทนจำหน่าย เฉพาะพื้นที่อีสานบน

12/5/2566 ข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการเลี้ยงสุกรขุนประกันตลาด ขนาดฟาร์ม 3,000 ตัวขึ้นไป

โครงการเลี้ยงสุกรขุนประกันตลาด ขนาดฟาร์ม 3,000 ตัวขึ้นไป

โครงการเลี้ยงสุกรขุนประกันตลาด ขนาดฟาร์ม 3,000 ตัวขึ้นไป

12/5/2566 ข้อมูลเพิ่มเติม