ซีพี อาหารวัวขุน 882-12 (M) 30 กก.

฿360.00 / 1 ounce(s)

จำนวน

รายละเอียด

อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปชนิดผง สำหรับโคเนื้อ โคขุน (น้ำหนัก 150 กิโลกรัม ถึงขาย)
วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมอาหารสัตว์ ปลาป่น กากถั่วเหลือง และหรือกากถั่วลิสง และหรือกากเมล็ดทานตะวัน กากเรปซีด และหรือกากเมล็ดนุ่น และหรือกากเมล็ดฝ้าย ข้าวโพดป่น รำข้าวสาลีและรำละเอียด และหรือรำสกัดน้ำมัน มันสำปะหลัง ใบกระถินป่น กากมะพร้าว กากน้ำตาล กากข้าวมอลท์ และหรือกากข้าวบาร์เลย์ น้ำมันพืช เปลือกถั่วเขียว ซังข้าวโพด และหรือฟางข้าว และหรือเปลือกสับปะรด และหรือยอดอ้อย และหรือเปลือกเมล็ดฝ้าย และหรือหญ้าแห้ง แคลเซี่ยมคาร์บอเนต และหรือเปลือกหอยป่น และหรือไตรแคลเซี่ยมฟอสเฟต และหรือไดแคลเซี่ยมฟอสเฟต เกลือ วิตามิน แร่ธาตุ สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี โปรตีน ไม่น้อยกว่า 12% กาก ไม่มากกว่า 25% ไขมัน ไม่น้อยกว่า 2% ความชื้น ไม่มากกว่า 13%