ไฮโกร อาหารหมูขุน 591LPRO ไซโล ( Kg.)

฿17.00

จำนวน

รายละเอียด

อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปชนิดเม็ด สำหรับสุกรน้ำหนักมากกว่า 15 กิโลกรัมถึง 25 กิโลกรัม
วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมอาหารสัตว์ กากถั่วเหลือง และหรือกากเมล็ดทานตะวัน ข้าวโพดป่น และหรือข้าวสาลี รำละเอียด และหรือรำสกัดน้ำมัน น้ำมันพืช แคลเซี่ยมคาร์บอเนต และหรือไดแคลเซี่ยมฟอสเฟต เกลือ วิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโน สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์ เอมไซม์ สารเสริมชีวนะ


คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี โปรตีน ไม่น้อยกว่า 18% กาก ไม่มากกว่า 4% ไขมัน ไม่น้อยกว่า 9% ความชื้น ไม่มากกว่า 13%